close
چت روم
مــــرد باید ...

مــــرد باید ...

 

مرد باید...
وقتی مخاطبش عصبانیه.ناراحته.میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگا کن.بهت میگم تو چشام نیگا کن!!
حالا داد بزن.بگو از چی ناراحتی؟!!
بعد مخاطب داد بزنه.گله کنه.فریاد بکشه.گریه کنه
حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو سینه مرد
ولی آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه...
همونجا باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه!
حرف نزنه ها.توضیح نده ها
کل کل نکنه ها.توجیه نکنه ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاست!!
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه!!
با بغل کردنش[ شنبه 26 مرداد 1392 ] [ 20:8 ] [ no-love.ir ]