close
چت روم
مــــرد ...

مــــرد ...مــــردچــیزی داره بــه نـــام غـــرور
بــرای هـــمین هــمه فــکر مــیکـنن دلــش از ســنگــه
وگـــرنـه .. هـــزار بــار بــیشتر از زن بـه احـساسـات و نوازش نــیاز داره

بــاور نــداری ؟؟؟


آهـــنگــی غــمگـین تـر از صــدای گـریـه ی مــرد ســراغ داری ؟؟![ شنبه 30 شهريور 1392 ] [ 23:11 ] [ no-love.ir ]