close
چت روم
آن روزها ...

آن روزها ...


نوشت((قم حا))...همه به او خندیدند!!

گریست!!!!!.......

گفت به((غم ها))یم نخندید...

که هر جور نوشته شود!!!درد دارد...

از ته به سر بخوان

تا من آن روزها را بشناسی!![ چهارشنبه 24 مهر 1392 ] [ 0:1 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط