close
چت روم
خیـــلی دردنــــــاکه ..

خیـــلی دردنــــــاکه ..


خیـــلی دردنــــــاکه ..

وقتــی ناتــــوان می ایستـــی در بــــرابـر
از دست دادن بــــاارزشتـــــــریــن چیــــز زنــــدگیت ..![ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 1:39 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط