close
چت روم
دســـــــــتان تــــــــــــو

دســـــــــتان تــــــــــــو


!!! هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود


… پــــــــس خواهم زد


… تنــــــــــها


… تمنای دستان تـــــــــــو را دارم


بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است


، وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی


 که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای
[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 23:40 ] [ no-love.ir ]