close
چت روم
مردانگی دنیا

مردانگی دنیا
مردانگی ات را

با شکستن دل دختری که دیوانه ی توستثابت نکن

مردانگی ات را

با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکن

مردانگی را

زمانی میتوانی نشان دهی که دختریبا تمام تنهایی اش

به تو تکیه کردهو با تکیه به غرور تو به قدرت تو

در این دنیای پر از نامردی

قدم بر میدارد !!![ چهارشنبه 13 آذر 1392 ] [ 14:2 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط