close
چت روم
پسورد تمــــــــــام چیزهــــــــــایم

پسورد تمــــــــــام چیزهــــــــــایم

پسورد تمــــــــــام چیزهــــــــــایم 

شمــــــــــاره ی تــــــ ــــــو شده است!! 

و من دائم شمــــــــــاره ی تــــــــــو را میگیرم 

بدون آنکه صدایــــ ـــــــ ــــت را بشنوم.... [ پنجشنبه 14 آذر 1392 ] [ 13:56 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط