close
چت روم
به همین سادگی ...

به همین سادگی ...

افسانه هارو رها كن،....

دوری و دوستی كدام است؟؟

فاصله هایند كه عشق را می بلعند!

من اگر نباشم دیگری جایم را پر میكند!!...

به همین سادگی.........


❥ ❥ ❥ ❥ ❥ 


اولین بار که گفتی دوستم داری

گریه ام گرفت…

حالا اگر کسی بگوید دوستم دارد ؛

خنده ام میگیرد…


❥ ❥ ❥ ❥ ❥ 


سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!


❥ ❥ ❥ ❥ ❥ 


بـــــــــاران …

بهانــــــــــه ای بود …

که زیر چتــــــــــر من ،

تا انتهای کـــــــــــــــــــــــوچه بیایــــــــــی

کـــــــــاش …

نه کــــــــــــــوچه انتهایی داشت …

وَ

نه بــــــــــاران بند می آمــــد…


❥ ❥ ❥ ❥ ❥ 


نترس…

اگر هم بخواهم از این دیوانه تر نمی شوم

گفته بودم بی تو سخت می گذرد بی انصاف

حرفم را پس میگیرم…

بی تو انگار اصلا نمی گذرد!…❥ ❥ ❥ ❥ ❥ [ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 6:54 ] [ no-love.ir ]