close
چت روم
بچه که بودم

بچه که بودم

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد

بـــــــزرگ شدم

دیـــدم، شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم

و یــــاد گرفتــــم

نــــه، آدمــــــها هم نیــــش میزننـــد

هر چقـدر صمیــــــمی تر، عزیــــزتر

نیششـــان ســـــمی تــــر ![ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 12:9 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط