close
چت روم
خسته ام

خسته امخسته ام .....

خسته ام از تکرار شبها


خسته ام از این دنیا


خدایا خسته شدم از ادمای دور وورم


خدایا خسته شدم از ادمای دورو  


خسته ام از تنهایی


خسته ام .......


خسته ام از ادمای منفعت طلب


خدایا تا کی باید امتحان پس بدم


خسته شدم از زندگی


دیگر تحمل هیچ چیزی رو ندارم


خدایا کمکم کن....[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ 19:48 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط