close
چت روم
زندگی اموخت ...

زندگی اموخت ...زندگی 

"زندگی" بـه من آموخـت . . . 

آدمها نـه " دروغ " می گویند 

نه زیر " حرفشان " می زنند . 

اگر " چیزی " می گویند . . . 

صرفا " احساسشان " درهمان لحظه سـت 

نبـایـد رویش " حساب " کرد  [ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 1:57 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط