close
چت روم
دنـیای ِ غـریبـی ست …

دنـیای ِ غـریبـی ست …

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

دنـیای ِ غـریبـی ست …

بـه یکـی کـه دسـت می دهـی

مـی دانـی کـه دیـر یـا زود

از دسـتش مـی دهی !…[ چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393 ] [ 10:19 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط