close
چت روم
اس ام اس رفاقتی

اس ام اس رفاقتیما در ره دوست نقص پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم
دنیا اگر از زیبا رویان لبریز شود / ما پشت به دوستان قدیمی نکنیم
.
wWw.No-Love.iR
.
سر به دیــــــــــوار نــــــگــــذار رفــــــــــیق
به غـــیـــــــرت شانه هایم برمیخورد
.
wWw.No-Love.iR
.
بقیه در ادامه مطلب

دلت را محکم بچسب رفیق
آدمها ... انقدر انصاف ندارند که
که زیر پایت را خالی نکنند !
.
wWw.No-Love.iR
.
گاهی اوقات “عشق” همه خوشبختی نیست …
گاهی اوقات “رفاقت” یعنی عشق !!!
.
wWw.No-Love.iR
.
اگر در رفاقت گناه کرده باشیم نیاز به زندان نیست ، همین حسرت دیدار کافیست !
.
wWw.No-Love.iR
.
رفیق من صفا داره ؟ نداره
صدا داره ولی ، سیما نداره
فراوان میشود در وصف او گفت
ولی این SMS ها جا نداره
.
wWw.No-Love.iR
.
صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق
تو دلت سبز ، لبت سرخ ، چراغت روشن
چرخ روزیت همیشه چرخان ، نفست داغ ، تنت گرم ، دعایت با من
روزهایت پی هم خوش باشد
.
wWw.No-Love.iR
.
رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه
به سلامتیه رفیقای با عشق و با مرام و معرفت
.
wWw.No-Love.iR
.
باوفا! مهر تو اندر جان ماست / زندگی بی دوستی زندان ماست
کم بزن آتش دل بی تاب را / یاد خوبت روز و شب مهمان ماست
.
wWw.No-Love.iR
.
ای دوست به خدا دوری تو دشوار است / بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان ، دل ز غمت می سوزد / دل افسرده ی من طالب یک دیدار است
.
wWw.No-Love.iR
.
رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـیه هـرچـی رفیـق بـا مـرامـه
.
wWw.No-Love.iR
.
ای دوست کجایی که دلم یاد تو کرده/بی تو دل من خاطره اش نیز پر درده
با هرقدمی یادتو کردم لب ساحل / ای دوست کجایی که قدمها همه فرده !
.
wWw.No-Love.iR
.
ارزش دوست برایم به قدری است که پلی برای عبورش شوم ، حتی اگر لحظه ای به زیر پایش نگاه نکند . . .
.
wWw.No-Love.iR
.
اگر تنهایی ام چشم مرا بست
اگر دل ازتنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک عزیزی
که در هر جاکه باشد یاد ما هست
.
wWw.No-Love.iR
.
یه تکیه گاهی واسه این دل من / یه وقت نری جدا نشی تو از من
رفیق نیمه راه دل نباشی / چه سوتوکوره اگه تو نباشی
.
wWw.No-Love.iR
.
فردا بیا دادگاه تکلیفمون معلوم بشه ، تیر مرامت خورده به قلبم ، رضایت بی رضایت .
.
wWw.No-Love.iR
.
به یادم باش که دریادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی
گذشته ها اگر رفت و گذشتند / ولی در قلب من باز هم همانی[ جمعه 28 آذر 1393 ] [ 14:56 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط