close
چت روم
شعردلتنگی

بــاران

http://behzadvakili.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/rain.jpg

باران رو دوست دارم .. 

صدایش .. هوایش .. عطرش .. نفس هایش ...

باران را دوست دارم 

مثل خودم دیوانه است .. 

کاری ندارد چه هستی و کی هستی ..

وقتی بیاید .. هوایت را عوض میکند . .. 

دیوانه ات میکند باران .. 

با باران 

میتوانی زندگیت را از نو شروع کنی

تمام حرفها و کنایه هارا دور بریزی و یکبار دیگر

شروع کنی

باران شاید .. 

شاید دلتنگ کسی است که نیست .. 

باران را دوست دارم 

چون ...

مثل خودم استــ ..

بی هوایت میکند .. دیوانه ات میکند .. !

سهراب اشتباه میگوید که زیر باران میتوان عاشق شد

زیر باران بایـــد عاشق شد ..
ادامه مطلب ...
[ یکشنبه 29 شهريور 1394 ] [ 22:44 ] [ no-love.ir ]

یه روز خوب

http://images.persianblog.ir/388164_Ims20f0m.JPG

یه روز خوب ... باز هم همان کافه ی همیشه
روی همان صندلی ... پشت همان میز
نشسته بودم
باز هم مثل همیشه دو تا قهوه سفارش دادم
یکی برای خودم و دیگری برای ...
هر روز صندلی تو خالی می ماند
داشتم به همان صندلی خالی نگاه میکردم به نبودنت
و به اینکه برای همیشه باید تنها به این کافه بیایم
یادم نیست که تو همیشه قهوه ات را تلخ میخوردی
اما من چی ؟ واقعا یادم نیست ... قهوه ی تلخ دوست داشتم
یا قهوه ی شیرین؟!
گوش کن ...
مرد کافه چی دوباره همان آهنگ مورد علاقه ی ما را گذاشته
چشمهایم را می بندم و با آهنگ زمزمه میکنم
تو هم قهوه ات را میخوری
قهوه ای که سرد شده ...
اما امروز از همان اول دلم روشن بود که تو ناامیدم نمی کنی
امروز با تمام روزهای دیگر فرق داشت
جای تو خالی نبود
یک نفر شبیه تو روبرویم نشسته و با من حرف می زند
مدام از عشق میگوید و من دیگر مثل آن
روزها ... عاشق ... نمی شوم !
ادامه مطلب ...
[ پنجشنبه 29 مرداد 1394 ] [ 21:0 ] [ no-love.ir ]