close
چت روم
سایت عاشقانه نولاو - مطالب ارسال شده توسط no1love

تو ...

تو میخواستی بشی سنگ صبورم...

تو شدی سنگ و من هنوز صبورم!!!


 


[ شنبه 27 ارديبهشت 1393 ] [ 11:56 ] [ no-love.ir ]

یکی بود...

یکی بود...

یکی نبود؟؟؟

نه.یکی بود با دونفرم بود!!

هه!لعنتی!!

 

 [ شنبه 27 ارديبهشت 1393 ] [ 11:54 ] [ no-love.ir ]

حـــرف های یـکـ دلـ ...

نده ام می گیرد از تقلایت ای دنیا که چگونه در پی آنی که زمینم بزنی.

ای دنیای پر از سراب این را بدان:

اگر تمام غم هایت را بر دلم فرو ریزی،

هرگز در مقابلت کمر خم نخواهم کرد.

اگر تمام دردها و رنج هایت را بر سرم آوری، هرگز در مقابلت زانو نمی زنم.

اگر تمام سختی ها را زمینه راهم کنی،

هرگز زندگی را در مقابلت نمی بازم.

اصلا...

هر چه خواهی کن، هر چه خواهی باش...

ولی همیشه این را بدان

من، خدا را دارم


 
[ شنبه 27 ارديبهشت 1393 ] [ 11:49 ] [ no-love.ir ]

خُدایـــا ...

خُدایـــا ...

کاش به جای رفتنِِ اینـــ همه آدم هــــا ...

تـــو می آمـــدی ... !

 [ شنبه 27 ارديبهشت 1393 ] [ 11:42 ] [ no-love.ir ]

بـﮧ سلامـتـے ...

 بـﮧ سلامـتـے { בخـتـرے } کـﮧ وقـتـے { בوسـت پـسـرش } ولـش کـرב
یـه لـبـخـنـב زב و گـفـت


:.:.: از בستـش راحـت شــُـבم :.:.:
عــآرـﮧ ... اینــجـوریاســ [ ! ][ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 3:31 ] [ no-love.ir ]

تیکه دار ...✘ .. بعضیـــا همـ حکــمـ علـفـُ בارَטּ .. ✘

✘ .. بـﮧ نظـر بهتـــ حـال میــבטּ .. ✘

، .. امــّـــا .. ،
.. בر حقیقتــــ فقـط هــرز بـــوבטּ ..

 [ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 3:25 ] [ no-love.ir ]

اس ام اس خیانت ...خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،
فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ،
هرگز تبرئه ای نیست
آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد …


.

با عشق به من به من خیانت کردی
دل دادم و تو رد امانت کردی
رفتی و چه آسوده ز من دل کندی
هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! …

.

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست
به خیانتکاری چون تو دیگر هرگز اعتماد نخواهم کرد

 
ادامه مطلب ...
[ جمعه 19 ارديبهشت 1393 ] [ 3:19 ] [ no-love.ir ]

گـــریه نکن

ﻣـﺎﻣـﺎﻥ؟
ﻟـﺤـﺎﻓـﻪ ﻣـﻦ ﺻـﻮﺭﺗـﯽ ﺑـﻮﺩ ...!
ﭼـﺮﺍ ﺭﻧـﮕـﺶ ﺳـﻔـﯿـﺪ ﺷـﺪﻩ؟
ﺑـﺎﻟـﺸـﺘـﻢ ﻣـﺜـﻞ ﭘـﻨـﺒـﻪ ﻧـﺮﻡ ﺑـﻮﺩ...!
ﭼـﺮﺍ ﺍلـاﻥ ﻣـﺜـﻞ ﺳﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ؟
ﺑـﺎﺑـﺎ؟
ﭼـﺮﺍ لـاﻣـپـو ﺭﻭﺷﻦ ﻧـﮑـﺮﺩﯼ؟؟!!!
ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﺪﻭﻧـسـﺘـﯽ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﯾـﮑـﯽ ﻣـﯿـﺘـﺮﺳـﻢ!
ﻣـﮕـﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑـﺎﺭﻭﻥ ﻣـﯿـﺎﺩ؟
ﻫـﻤـﻪ ﺟـﺎ ﺑـﻮ ﺧـﺎﮎ ﻣـﯿـﺪﻩ ﺁﺧـﻪ!
ﺁﺧـﺮه ﻫـﻔـﺘـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﮐـﻪ ...!
ﭘـﺲ ﭼـﺮﺍ ﻣـﻨـﻮ ﺷـﺴـﺘـﻦ؟
ﻋـﺸـﻘـﻢ؟
ﺁﺭﻭﻡ ﺑـﺎﺵ ... ﭼـﺮﺍ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣـﯿـﮑـﻨـﯽ؟ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻡ ﺍﺭﺯﺷـﻤـﻮ ﻓـﻬـﻤـﯿـﺪﯼ ﻣـﮕـﻪ؟[ جمعه 22 فروردين 1393 ] [ 17:9 ] [ no-love.ir ]

ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... پسرم پـــــسرﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ

ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ﻓﺮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ

ﻻﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻩ ...

ﺩُﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 40 30 ﻧﻔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﺎﻫﺎﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻦ

ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ ﻧﻪ

ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ :

ﻋﮑﺴﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻧﺪﺍﻡ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺲ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯽ ﺍﻡ ﻧﺪﻡ، ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘُﺮﺳﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﯽ

ﯾﺎ ﻣُﺮﺩﯼ ......!!!!

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ 2 ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ


ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ 2 ﺳﺎﻝ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺍﯾﻨﺪﻩ ....

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ

ﺭﻓﯿﻘﺎﺷﻮﻥ !

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﻤﺎﺷﻮﻥ ....

ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻇﺎﻫﺮ

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﺍﻟﮑﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﺑﮕﻢ

ﻭﺍﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻧﺎﯾﺲ ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺍﮔﻪ ﺯﺷﺖ ﺑﺎﺷﻪ

ﻣﯿﮕﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﮎ ﻭ ﭘﻮﺯﺗﻮ

ﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﻮ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﭘﺴﺮﻩ بامرامه

ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ[ جمعه 22 فروردين 1393 ] [ 16:51 ] [ no-love.ir ]

Alireza Roozegar - Mehmoni

دانلود آهنگ و بسیار زیبای علیرضا روزگار به نام مهمونی

( تنظیم : حمید مرادی / میکس و مسترینگ : حمید مرادی / شعر و آهنگ : احمدوند )
( با تشکر از کاظم علی پور و هامون اجتماعی )

 
ادامه مطلب ...
[ جمعه 22 فروردين 1393 ] [ 16:42 ] [ no-love.ir ]